Eerste patiëntpad Het Vlie klaar

Een patiëntpad, ook wel zorgpad genoemd, beschrijft de stappen die een bepaalde patiëntgroep doorloopt. Het is heel geschikt om multidisciplinaire zorgtrajecten in kaart te brengen. En daarom dus een prima instrument om de samenwerking tussen de organisaties van Het Vlie te verbeteren waarbij de patiënt centraal staat. Annemieke Doornbos, locatiemanager Huisartsenpost Emmeloord bij Medrie en Kristel Schrijver, innovatiestrateeg bij Medrie zijn allebei lid van de werkgroep netwerkzorg. In deze werkgroep zijn ook andere samenwerkingspartners vertegenwoordigd. Annemieke en Kristel vertellen hoe het eerste patiëntpad ‘acute zorg’ tot stand is gekomen.

Interviews
“Elk lid van de werkgroep heeft een interview gehouden met een patiënt. Wij hebben in het patiëntpad acute zorg gekozen voor patiënten die op de huisartsenpost zijn geweest met een eenvoudig trauma, dus niet vanwege een levensbedreigende situatie,” vertelt Annemieke. “Met deze patiënten hebben we de hele routing stap voor stap doorgenomen. We stelden open vragen als: Welke stap heeft u gezet? Wist u wat er ging gebeuren? Hoe heeft u het ervaren? Het maakt het proces heel concreet door het zo aan te pakken.” Kristel vult aan: “We hebben mensen echt gevraagd naar hun ervaring in het traject. We hebben bewust niet gevraagd naar “wat zou u ervan vinden als…..”, omdat dit geen waarheidsgetrouwe informatie oplevert.”

Multidisciplinair
Alle input is vervolgens door de werkgroep verwerkt in een schematisch overzicht. Per stap is bepaald op welk gebied er verbetering mogelijk is: zit deze verbetering bijvoorbeeld in een technische aanpassing of is het gericht op communicatie. Door het hele proces op te knippen in stappen wordt het beter behapbaar. Kristel: “Het maken van een gezamenlijk patiëntpad helpt bij het in kaart brengen van het hele proces. Je begint echt bij de eerste stap van de patiënt. Doe je dit niet samen dan bestaat het gevaar dat elke organisatie het proces vanuit zijn eigen perspectief organiseert. En alleen naar verbeteringen in zijn eigen stukje kijkt.”

Vlie-taal
Annemieke vindt dat het proces op zich ook al tal van voordelen oplevert: “Je werkt met alle betrokken organisaties samen aan het patiëntpad. We doen het allemaal voor de patiënt, dat is de grote gemeenschappelijke deler van waaruit we werken. Door intensief samen te werken aan het patiëntpad weet je elkaar ook bij andere vraagstukken veel makkelijker te vinden. Het heeft nu al meerwaarde!”

Uiteindelijk is het doel van het patiëntpad dat alle partijen op een uniforme manier gaan werken op het spoedplein. Annemieke: “Je bent allemaal collega’s, ook al werk je formeel voor een andere organisatie. Daarom werken we aan een gezamenlijke Vlie-taal. Natuurlijk zal dat ook best eens lastig zijn. Als professional moet je sommige dingen misschien anders doen dan je gewend was. Uiteindelijk wordt het werk alleen maar leuker! En door betere en afgestemde samenwerking verhogen we de kwaliteit van zorg aan de patiënt.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen