Samen bouwen aan goede zorg

‘Samen bouwen aan goede zorg’, dat is de werktitel van het te realiseren gezondheidscentrum aan de Urkerweg in Emmeloord. Een initiatief van 12 samenwerkende zorgpartners én de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Het doel is samen goede zorg- en behandeling te blijven garanderen, ook voor de komende generaties en zo dicht mogelijk bij huis.

Mike Dorst

Mike Dorst (Dorst & Partners) stond aan de wieg van het initiatief en is als ‘Projectleider Bouw’ al ruim twee jaar volop met alle procedurele, (bouw)technische, logistieke en facilitaire aspecten van de realisatie van het centrum bezig. “Eigenlijk startte het al vijf jaar geleden”, zegt Dorst. “B. Braun Care met haar dochter Elyse Klinieken voor nierzorg en de huisartsen wilden nieuwe huisvesting realiseren. Toen echter het Dokter Jansenziekenhuis failliet ging, kreeg alles een andere wending. We gingen in gesprek met Antonius Ziekenhuis en enkele andere grotere partijen om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Marcel Kuin, de bestuurder van de Antonius Zorggroep had inmiddels intensief contact met de meeste samenwerkingspartners in de zorg. Steeds meer partijen sloten hierdoor aan. Het initiatief om samen een gezondheidscentrum voor alle mensen in Noordelijk Flevoland te bouwen werd geboren.”

Niet eenvoudig
Het is niet eenvoudig om met 12 partijen iets te bouwen. “We hebben al een lange weg achter ons, dat is waar. Eerst hebben we vanuit een gedeelde visie met alle partners afzonderlijk een Programma van Eisen gemaakt, om daarna ook een gezamenlijk eisenpakket op te stellen. De 12 partners moesten op een gegeven moment aangeven hoeveel letterlijke vierkante meters en dus kosten zij willen investeren in het gebouw. Dat zijn spannende besluiten. Dit resulteerde in een eerste schetsontwerp, waar nog veel aan gesleuteld moest worden.”

Daarna volgde feitelijk hetzelfde proces opnieuw om samen een Voorlopig Ontwerp en integraal programma van eisen op te leveren. Een zogenoemd Voorlopig Ontwerp is al veel gedetailleerder. Welke partners krijgen een plek bij de entree in het gebouw en welke juist niet? Welke partners moeten vanuit de patiëntpaden bekeken, dichtbij elkaar zitten en welke kunnen wat verder van elkaar af samenwerken? Er waren veel vragen waar een antwoord op moest komen. “Het Voorlopig Ontwerp is nu, weliswaar met enige vertraging, eind oktober door alle bestuurders van de deelnemende organisaties vastgesteld. Weer een mijlpaal behaald in dit bijzondere project”, stelt Dorst trots.

Cees de Bruin

Uitstraling en gevoel
Een andere belangrijke partij in dit regionale project is De Bruin Architecten in Zwolle. Het familiebedrijf, dat al 55 jaar bestaat, neemt dikwijls de uitdaging aan om bijzondere, maatschappelijke projecten te ontwerpen. “Volgens ons wordt ieder gebouw uniek door goed in te spelen op het tijdsbeeld, de functie, context en het gebruik. In uiterlijk kunnen ontwerpen van gebouwen zeer gevarieerd zijn; groot of klein, tijdelijk of permanent, landelijk of stedelijk, introvert of opvallend. Maar, altijd duurzaam, royaal, ruimtelijk en uitnodigend. Onze kwaliteit zit hem in de toewijding”, geeft Cees de Bruin lachend aan. “Het is fantastisch om te mogen ontwerpen en bouwen vanuit de route van de gebruikers van het gebouw. De uitstraling en het gevoel moeten passen bij de zorgprofessionals die er werken en tegelijk een verlengstuk zijn van een woonkamer voor die mensen die er even of voor langere tijd moeten verblijven.”

Energieneutraal
‘Veel groen, transparantie, natuurtinten, paviljoenuitstraling, veel daglicht, stromend water, koepels, groene daken, patio’s, oefenruimten buiten’, de heren brengen de toekomstbestendigheid en openheid van het gebouw goed in beeld. Dorst: “Het is de bedoeling dat het gebouw nagenoeg energieneutraal opgeleverd wordt. Denk daarbij aan minimale milieubelasting en gebruikmakend van warmte- en koudeopslag, sedumdaken, zonnepanelen en toepassing van gerecyclede en herbruikbare materialen. Kortom, een gebouw dat past in het landschap en in de tijd van nu en voor later.”

Volgende fase
De volgende fase is die van het Definitief Ontwerp. In het Definitief Ontwerp wordt alles tot in de puntjes vastgelegd en uitgetekend. De Bruin gaat verder: “Het interieur gaat nu ook echt een rol spelen. De komende maanden wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd om hier samen met alle betrokkenen weer invulling aan te geven. De naam dat het centrum krijgt en het daarbij uitgewerkte creatief concept zijn dan ook bekend en natuurlijk heel bepalend hierbij.”

Mike Dorst geeft aan het Definitief Ontwerp eind maart 2022 te willen presenteren. “Dan volgt de technisch ontwerpfase en kan de bouw starten rond de zomer van 2022. Ons gezamenlijk doel is het gebouw in de 2e helft van 2023 op te leveren.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen