Van schets tot definitief ontwerp

Er hebben diverse voorgesprekken plaatsgevonden over visie, wensen en behoeften met architect Cees de Bruin van De Bruin Architecten uit Zwolle. Eind januari 2020 is een eerste schetsontwerp opgeleverd. Vanaf nu volgt een strak gepland ontwerp van schets naar definitief ontwerp.

Mike Dorst, van Dorst en Partners is onder meer aangetrokken om samen met de partners te zorgen voor een gedragen Programma van Eisen, vertaald in een faciliterend gebouw: “We hebben een lange weg achter ons om met alle partners afzonderlijk een Programma van Eisen (PvE) te maken, als ook het in kaart brengen van een gezamenlijk eisenpakket om samen verder te kunnen. Nu is er een eerste schetsontwerp van het te realiseren gezondheidscentrum. Het gaat dan nog vooral om de hoofdlijnen. Er wordt de komende weken aanvullende informatie opgehaald bij de diverse betrokken partnerorganisaties. Is men enthousiast? Doet het schetsontwerp recht aan de wensen en behoeften die er zijn? Aan de zogenoemde Programma’s van Eisen? Missen er aandachtpunten of zitten organisaties niet op de juiste plek?

Tot half februari wordt nog volop gezamenlijk geschetst. Daarna wordt de schets in de stuurgroep met bestuurders besproken en zo mogelijk vastgesteld. Vervolgens start min of meer dezelfde procedure opnieuw. Een voorlopig ontwerp, waar heel veel meer details zijn vormgegeven, moet medio april klaar zijn. Zijn we dan klaar? “Nee”, vult Wiebe Hof, mede-projectleider, eigenaar van WH2G en ervaringsdeskundige met soortgelijke gezondheidszorgprojecten aan. “Daarna volgt wat genoemd wordt een fase om te komen tot een ‘Definitief Ontwerp. En dit definitief ontwerp moet volgens de planning half juni worden afgerond. We gaan van grof naar fijn. Een definitief ontwerp is een fase in het ontwerpproces waarbij een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk wordt ontwikkeld, die zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties. Op basis van het definitief ontwerp kunnen ook de documenten worden gemaakt voor een uitbestedingstraject.”

Belangrijk is dat het gebouw de samenwerking ondersteund én natuurlijk tegemoet komt aan de ruimtebehoefte van de diverse partijen. Dorst: “We proberen zoveel mogelijk ruimten te delen en gaan uit van veel gezamenlijke functies, zoals restaurant, vergaderruimten, één facilitair bedrijf en gezamenlijke receptie(s), inkoop en ICT-toepassingen.” De samenwerking komt tot uiting in veel gemeenschappelijke ruimten. “Zo ook in het te realiseren ‘Spoedplein’. Verder willen we dat het gebouw gewoon een harmonieuze, warme en fijne plek wordt om te zijn”, besluit Hof.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen