Over Het Vlie

Diverse zorgpartijen in Noordoostpolder en Urk hebben de krachten gebundeld en willen samen zorgen voor een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor de regio Noordelijk Flevoland.

In Noordoostpolder en Urk hebben 11 zorgpartijen hun krachten gebundeld en deze willen samen zorgen voor een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor de regio Noordelijk Flevoland. De zorgvraag en specifieke situatie, als ook omgeving en fase in het leven van de cliënt/patiënt is daarbij leidend. Intensief samenwerken door de zorgpartners is van groot belang om de komende jaren goede zorg te kunnen blijven verlenen in de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Het gebouw moet de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren ondersteunen en faciliteren.

De 11 samenwerkende partijen zijn:

HuisartsenpraktijkKuiken en De Valk
HuisartsenpraktijkSchaafsma

Ontwerp

Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een faciliterend gebouw. Belangrijk is dat het gebouw de samenwerking ondersteund en dat het een harmonieuze, warme en fijne plek wordt om te zijn. Na de schetsfase is een Voorlopig ontwerp vastgesteld door de samenwerkingspartners. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het Definitief ontwerp. De planning is dat rond de zomer van 2022 het Definitief ontwerp staat. We proberen zoveel mogelijk ruimten te delen en gaan uit van veel gezamenlijke functies, zoals restaurant, vergaderruimten, één facilitair bedrijf en gezamenlijke receptie(s), inkoop en ICT-toepassingen.

Samenwerken

Samenwerken staat centraal in het gebouw tussen de 11 partners. Korte lijnen, snelle afstemming en doorverwijzing waar nodig en voor de gebruiker prettig geregelde afspraken. Het is daarom ook belangrijk dat de toekomstige gebruikers zich straks zo snel, eenvoudig en logisch mogelijk door het gebouw kunnen bewegen. Er wordt dus ook goed gekeken naar onderlinge relaties en afhankelijkheden van de verschillende vormen geboden zorg en behandeling en dienstverlening. Het nieuwe gebouw moet de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren ondersteunen en faciliteren.

Wat willen we zoal realiseren
in Het Vlie?

Polikliniek

Dagbehandeling

Oefenzalen

Huisartsenpost

Poliklinische revalidatie

Huisartsenpraktijken

Spoed Apotheek

Zorgtrainingscentrum

Wijkteams

Bedden voor tijdelijke opvang

Zorgunit palliatief

Kantoren voor behandeldiensten

Fitnessruimte

Ontspanningsruimten

Dialyse ruimten

Binnentuin

Ambulancepost

Reviews

Ontzettend trots

"Als gemeente Noordoostpolder zijn we hier ontzettend trots op! De toegevoegde waarde ten opzichte van gezondheidscentra elders, is de combinatie van ziekenhuis- en ouderenzorg. En in samenwerking met de ambulancedienst, de thuiszorg en de huisartsenpost wordt 24-uurszorg gegarandeerd. Deze samenwerking is echt innovatief en nog weinig vertoond in Nederland."

Marian Uitdewilligen, wethouder Noordoostpolder

Een prachtige kans

"Het gezondheidscentrum is een prachtige kans voor de Noordoostpolder en Urk om een goede basisvoorziening neer te zetten van zorg en welzijn, op één centrale plek. Wij luisteren naar de plannen en geven terug wat er speelt in de samenleving. Waar behoefte aan is."

Atsje Hoekstra, lid van de klankbordgroep

Fijn voor ziekenhuis en patiënten

"Door een breder assortiment en opening overdag zal medicatie van de specialist, die nu vrijwel altijd besteld moet worden, direct verkrijgbaar zijn. En dat is fijn voor het ziekenhuis én de patiënten."

Dennis van de Vegte, Apotheker van Apotheek Service Punt (ASP) i.o.

Samenwerking versterken

"Ik zie het vooral als een kans om de samenwerking in het netwerk te versterken én de ggz een gezicht te geven in de NOP. En gelukkig zien onze samenwerkingspartners dat ook zo."

Frits Liefferink, directeur bedrijfsvoering van GGz Centraal voor de regio Flevoland

Lean inrichting

"De facilitaire diensten willen we zo ‘lean’ mogelijk inrichten. We moeten bepalen wat we zelf gaan organiseren en uitvoeren en wat we kunnen uitbesteden. Daarbij kijken we natuurlijk naar de kostenkant, maar ook zeker naar het sociale aspect, zoals werkgelegenheid."

Joop van der Lei, projectleider werkgroep Facilitaire diensten

Een passende uitstraling

"Het is fantastisch om te mogen ontwerpen en bouwen vanuit de route van de gebruikers van het gebouw. De uitstraling en het gevoel moeten passen bij de zorgprofessionals die er werken en tegelijk een verlengstuk zijn van een woonkamer voor die mensen die er even of voor langere tijd moeten verblijven."

Cees de Bruin, De Bruin Architecten in Zwolle

Stimuleren samenwerking

"Al tijdens de ontwerpfase van het gebouw stimuleren we de onderlinge samenwerking. Medewerkers maken alvast kennis met elkaar in allerlei werkgroepen. We weten elkaar te vinden en sparren als ketenpartners met elkaar over zorginhoud. Uiteindelijk plukt de patiënt daarvan de voordelen."

Paméla Roersma, clustermanager bij de Antonius Zorggroep

Optimale digitale ondersteuning

"We willen zorgprofessionals efficiënt met elkaar laten samenwerken door optimale digitale ondersteuning. Kortere lijnen en veel besparing van tijd bevordert de samenwerking en verbetert de kwaliteit van zorg."

Cliff Bos, projectleider werkgroep ICT PO

De regie in eigen handen

"Ik heb veel informatie gekregen over mijn revalidatie en veel geleerd. Nu moet alles op zijn plek vallen. Ik heb een dagschema meegekregen en ik merk dat het beetje bij beetje al steeds meer gewoon wordt. Ik ga bewuster met dingen om en ik kom beter voor mezelf op. De regie ligt nu bij mezelf en niet bij een ander."

Monique Marcin, patiënt

Aandacht voor toegankelijkheid

"Er is met de klankbordgroep ook gesproken over de toegankelijkheid van het gebouw. Bijvoorbeeld over gebruik van kleuren en pictogrammen, interne en externe bewegwijzering, tips over de vloer- en wandafwerking, liften met een spraakfunctie, looplijnen, etc. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is."

Klankbordgroep

Zorg op de kaart

"Gezondheidszorg in de buurt is voor inwoners van Noordelijk Flevoland niet altijd vanzelfsprekend de laatste jaren. Met het gezondheidscentrum komt er weer zorg dichterbij. Het zet Noordelijk Flevoland ook op het gebied van de zorg sterker op de kaart."

Freek Brouwer, wethouder Urk

Verlengstuk van het ziekenhuis

"De MTH-verpleegkundigen kunnen goed improviseren en denken met je mee. Zij hebben dezelfde bevoegdheden als verpleegkundigen in een ziekenhuis. Eigenlijk kun je hen als een verlengstuk van het ziekenhuis beschouwen en zij zijn zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar en inzetbaar."

Meneer Jansen, ervaringsdeskundige MTH-Team

Waardevolle huisartsenzorg

"Huisartsen zijn steeds vaker partner in een groter regionaal netwerk. Dat vinden we zeer waardevol. Samen met anderen willen we ook goede huisartsenzorg borgen in de regio."

Lianne Mulder, Huisarts Huisartsenpraktijk Marknesse en Coöperatie Huisartsen Flevoland