De polder verdient een uniek gezondheidscentrum!

De spoedapotheek en de huisartsenpost werken nu al intensief samen. In het nieuwe gezondheidscentrum zal deze samenwerking alleen nog maar beter worden.

Irma en Martine zitten nu al achter dezelfde balie bij de huisartsenpost Emmeloord waar ook de spoedapotheek is gevestigd. Waar Irma zich bezighoudt met het verstrekken van medicijnen is Martine doktersassistente met een aanvullende opleiding om mensen in spoedsituaties te kunnen triëren. De samenwerking tussen beide organisaties komt dus niet als een verrassing en is zowel praktisch als onderling uitstekend.

Apothekersassistente Irma Zee

We hebben elkaar nodig
Irma vertelt: “De samenwerking is nu al heel erg fijn en we hopen dat we dit op dezelfde manier kunnen voortzetten, want we hebben elkaar echt nodig! We zitten met een kleine groep mensen op de post en we helpen elkaar waar nodig met allerlei zaken. Dat kan specifiek gaan over het uitleveren van medicijnen, maar ook over praktische zaken als het te woord staan van bezoekers of zelfs even assisteren bij het gipsen.”

Martine vult daarop aan: “Soms komt er iemand binnen bij Irma om medicijnen op te halen. Dit is telefonisch afgesproken met de huisartsenpost, maar is nog niet in de computer terug te zien. Irma kan zich dan omdraaien en vraagt mij om even mee te kijken. Ik kan in ons systeem vervolgens kijken of dit klopt en het als assistente afronden. Op die manier kan de patiënt dus direct zijn medicijnen meenemen. Andersom kan ik juist aan haar vragen welke medicijnen iemand gebruikt als ze dit zelf niet weten. Natuurlijk moet de patiënt daar wel toestemming voor geven.”

Het nieuwe initiatief zal de twee organisaties nog dichter bij elkaar brengen. Bovendien zal de spoedapotheek in de vorm van een apotheekservicepunt nog meer kunnen bieden aan de inwoners van Emmeloord en Urk. Cliënten kunnen in het geval van zeer dringende zorg ook buiten de avonduren medicatie ophalen en er zullen meer specialistische medicijnen op voorraad zijn.

Doktersassistente Martine Termeulen

Samenwerking vult zorg aan in de polder
“Ik denk dat de samenwerking van deze 12 regionale partners een hele goede aanvulling is voor de zorg in de polder” zegt Irma. “Onze dienstverlening breidt uit en de nauwe samenwerking met de huisartsenpost blijft bestaan. Ik denk dat onze fijne samenwerking alleen nog maar beter wordt. Elkaar helpen, dat is waar het allemaal om draait!

Martine is het daar mee eens: “Bovendien komen er nog meer zorgverlenende organisaties samen. Dat zorgt voor korte lijntjes bij vragen, maar ook voor meer leven in het pand. We zitten nu met de spoedpost, huisartsenpost en de spoedapotheek samen. Straks komen daar bijvoorbeeld ambulancewerkers en het MTH-team van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bij. Ik vind dit zelf een voordeel, als je elkaar ziet dan overlegt het toch makkelijker dan telefonisch!”

Het biedt voordelen voor de cliënt
Uiteindelijk is het doel dat de cliënten in de polder nog beter bedient worden. Martine: “Het is vooral belangrijk dat de cliënt ervan uit kan gaan, dat hij op de juiste plaats terecht komt. Dat we er alles aan zullen doen om de juiste zorg te leveren. We zullen niet schromen om elkaars expertise te delen, samen staan we immers sterker.”

Irma is het daar mee eens: “De samenwerking tussen de partijen zal ervoor zorgen dat er ook meer mensen aanwezig zullen zijn. Cliënten zullen het als prettig ervaren dat ze door de juiste zorgverleners geholpen worden. Door de nauwe samenwerking tussen de diverse specialisten kunnen ze direct de beste zorg ontvangen in het gezondheidscentrum.”

Irma vervolgt; “Het is echt een aanwinst voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder, we zitten er al lang op te wachten.” Martine bevestigd; “De polder heeft veel ingeleverd op het gebied van zorg en verdient iets moois als dit nieuwe zorginitiatief!”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen