Ondertekening intentieverklaring versnelling realisatie Het Vlie

Zorgpartijen die samen Het Vlie ontwikkelen hebben provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk gevraagd om een financiële bijdrage. Met deze bijdrage kunnen zij een haalbaarheidsstudie doen voor de ontwikkeling en realisatie van het gezondheidscentrum Het Vlie in Emmeloord. De intentieverklaring voor het leveren van deze bijdrage is vrijdag 21 juni 2024 door alle bestuurders ondertekend.

Met de financiële bijdrage komt de ontwikkeling van het gezondheidscentrum een stap verder. Dit houdt in dat er een voorlopig ontwerp van het gezondheidscentrum komt. Het gaat om een ontwerp met een financiële onderbouwing. In het derde kwartaal van 2024 moet de haalbaarheidsstudie zijn afgerond.

Ondertekening
De intentieverklaring is ondertekend door Marcel Kuin bestuurder Antonius, namens de partijen van Het Vlie, gedeputeerde Sjaak Simonse van provincie Flevoland, wethouder René van Amersfoort namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder en wethouder Freek Brouwer namens het college van gemeente Urk. Met de ondertekening spreken provincie en gemeenten hun bereidheid uit om gezamenlijk een financiële bijdrage te geven van maximaal €300.000.

Over Het Vlie
In mei 2024 heeft Stichting Het Vlie, namens de partijen van Het Vlie, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk de ‘Intentieovereenkomst Het Vlie’ getekend voor het realiseren van innovatieve en toekomstbestendige gezondheidszorg. De zorg in Het Vlie is bedoeld voor de inwoners van Noordelijk Flevoland voor nu en in de toekomst. Als centraal onderdeel van deze ontwikkeling is er de wens om een gezondheidscentrum te realiseren van waaruit de zorg aangeboden wordt.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen