‘De ultieme samenwerking? Dat de cliënt straks probleemloos door meerdere partners geholpen wordt’

De eerste bouwtekeningen zijn gemaakt. Na veel voorbereidende gesprekken wordt het gezondheidscentrum in Emmeloord stapje voor stapje concreter. Hoewel 12 partijen straks onder één dak zorg en ondersteuning bieden, moet de cliënt daar helemaal niets van gaan merken. “Dat betekent dat we nu ook over onze eigen schaduw heen moeten kijken,” aldus Albert Hilvers, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). “En daarbij hoort dat we ook zelf zaken zullen moeten opgeven en veel meer op elkaars dienstverlening aan moeten sluiten in het belang van de client.”

Hilvers komt meteen met een voorbeeld. “We hebben straks drie teams fysiotherapie: het ziekenhuis biedt fysiotherapie maar ook Revalidatie Friesland en ZONL. Die expertise gaan we dus combineren en uitwisselen. Want iemand met, bijvoorbeeld, een herseninfarct kan zowel bij ons als bij Revalidatie Friesland terecht.”

Wat neemt ZONL mee in het gezondheidscentrum?
“Wij zijn goed in revalidatiezorg aan ouderen, nu nog vanuit De Schakel in Emmeloord. In somatiek en psychogeriatrie en straks ook psychogerontologie. De dienstverlening van onze specialist ouderengeneeskunde is breed en wordt nog nauwelijks ingezet in de revalidatiezorg en zorg thuis, waar juist veel ouderen baat bij hebben. En de Zorggroep maakt graag gebruik van de expertise van gespecialiseerde revalidatieartsen van Revalidatie Friesland.

De samenwerking biedt kansen op heel veel terreinen. ”Naast een gezamenlijke plek van waaruit allerlei vormen van zorg en behandeling worden geboden, hebben we ook  de opdracht om de acute zorg in de regio beter, anders te organiseren en meer behandeling en zorg thuis mogelijk te maken. Daarnaast bundelen we onze krachten voor de meer praktische zaken om slimmer en efficiënter te kunnen werken. Zoals een gezamenlijke entree, wacht- en oefenruimten, gemeenschappelijk facilitair bedrijf, investeringen op (zorg)technologie en de koppeling van digitale systemen voor medewerkers én voor cliënten.”

Hoe sluit de visie van ZONL aan op de andere visies van de partners?
“Bij ZONL staat de cliënt centraal en bieden we betrokken zorg. In het centrum, dat er straks is voor alle inwoners van noordelijk Flevoland, hebben we allemaal het gedachtengoed van “positieve gezondheid” omarmd. Dat betekent dat we niet de ziekte, maar juist een betekenisvol leven van mensen centraal stellen. Dáár vinden we elkaar dus. Dat we mensen in het centrum betrokken zorg bieden op het moment dat dit nodig is maar dat ze zich ook zo snel mogelijk weer zelfstandig thuis redden. Daarnaast gaan we ons samen vanuit het centrum én met de gemeenten en de welzijnsinitiatieven in de regio veel meer richten op preventie.”

En daarmee blijft de zorg ook betaalbaar?
“Wij weten dat de zorgvraag gaat toenemen. Maar door herschikken van middelen en slimmer om te gaan met zorg, ben ik ervan overtuigd dat we voor hetzelfde geld meer mensen kunnen bedienen.  Denk dan ook aan meer zorg aan huis via thuismonitoring. Of diabeteszorg en hartslagmeting dat ook steeds beter thuis kan.”

U bent nu een jaar bestuurder bij ZONL. Wat hebt u gezien?
“Dat we met elkaar begonnen zijn aan een droom. Een zoektocht. Gestart vanuit ons eigen kader en domein. We ontdekken dat het anders, en op onderdelen ook beter kan en dat willen we samen vormgeven. Tegelijk willen we niet wachten tot het gebouw er staat en pakken we nu al samen dingen op. Dan hebben we straks een centrum waar de inwoners van Noordelijk Flevoland zich gehoord voelen en de best passende zorg en behandeling krijgen die er is. Dat zou de unieke samenwerking zijn.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen