Gezondheidscentrum Emmeloord i.o. tekent voor een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

800 extra leerwerkplekken, 40% meer zijinstromers, 1.000 medewerkers behouden, de deeltijdfactor verhogen. Dat is een aantal van de twaalf concrete doelstellingen uit de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF), waar ruim dertig partijen op 30 september hun handtekening onder zetten. Kwartiermaker Wilma Koch tekende namens het Gezondheidscentrum Emmeloord i.o..

Berichten over hoge werkdruk, toenemend verzuim en oplopende tekorten in de zorg komen dagelijks voorbij. Ook in Flevoland zijn de vooruitzichten zorgwekkend: een verdriedubbeling van het personeelstekort in 2030, als er niets wordt gedaan. Gelukkig hebben werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV afgesproken dat zij het er niet bij laten zitten. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van de HCA ZWF. De concrete actieagenda bevat de gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen op drie thema’s: instroom, behoud en anders organiseren.

Regionale samenwerking
De provincie onderstreept het belang van regionale samenwerking. Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Voor de provincie Flevoland is een sterke arbeidsmarkt voor de sector Zorg en Welzijn van groot belang. De beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel is de komende jaren bepalend voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Daarom zetten wij samen met de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, UWV, het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en gemeenten in op een Flevolandse Human Capital Agenda Zorg en Welzijn”.

Een gezonde arbeidsmarkt
Om te zorgen dat de Flevolandse Zorg- en Welzijnssector toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner, is een gezonde arbeidsmarkt cruciaal. Als er niets gebeurt, loopt het tekort in 2030 op tot 4.700 medewerkers. De branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg wordt daarbij het hardst geraakt. John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland: “Deze agenda komt geen moment te laat. In de ouderenzorg voelen we de druk van de tekorten al langer. De cijfers geven nu aan dat ook andere branches in de problemen komen. We moeten dit dus wel samen doen. We maken daarom in de HCA ZWF onder andere een belangrijke afspraak dat werkgevers elkaar niet beconcurreren op arbeidsvoorwaarden.”

Kwaliteit van zorg
Om de doelstellingen te realiseren heeft onderwijs een belangrijke rol. De instroom van nieuwe medewerkers moet omhoog. Maar ook om de kwaliteit van zorg op peil te houden en medewerkers klaar te stomen voor de veranderende zorgvraag en digitalisering, is onderwijs essentieel. Durk Bijma, directeur ROC Friese Poort: “Het is van groot belang dat we vanuit het onderwijs flexibel mee kunnen bewegen met de actuele vraag vanuit zorgorganisaties. Bijvoorbeeld met modulair onderwijs en blended learning op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering.”

Lees verder op:
https://cmo-flevoland.nl/ruim-dertig-partijen-tekenen-voor-een-gezonde-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn-in-flevoland/

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen