Gezondheidsplein Noordoostpolder/Urk

Het gezondheidscentrum wordt gebouwd aan de Urkerweg in Emmeloord. Hier ligt nog een groot stuk braakliggend terrein dat in het bezit is van de Antonius Zorggroep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het is de bedoeling dat het Gezondheidscentrum Emmeloord onderdeel gaat uitmaken van een zogenoemd Gezondheidsplein Noordoostpolder/Urk dat wordt ontwikkeld door B. Braun Care in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder.

Ook andere zorgaanbieders dan de partners in het gezondheidscentrum, kunnen een plek vinden op dit terrein. Bijvoorbeeld de huidige huurders van het Dr. Jansencentrum. De gemeente is in gesprek met deze huurders om mogelijk huisvesting te realiseren in een ander te bouwen gebouw naast het nieuwe gezondheidscentrum. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet duidelijk.

Marian Uitdewilligen, wethouder gemeente Noordoostpolder: “Als gemeenten Noordoostpolder en Urk zijn we ontzettend  trots op deze stap van de verschillende zorgpartijen in Noordelijk Flevoland. Doordat zij actief de onderlinge samenwerking opzoeken en ook fysiek bij elkaar in de buurt gaan werken worden schotten weggehaald tussen verschillende vormen van zorg, zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, revalidatiezorg en zorg thuis.”

Wat willen mensen in de regio?
Hoewel gemeenten niet over de zorg zelf gaan, zetten zij zich wel in voor de borging van zo goed mogelijke zorg in de regio. Samen met patiëntenorganisaties en adviesraden hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk een regionale zorgvisie opgesteld. Deze is geschreven vanuit de behoefte van de inwoners. “Deze visie geeft ons, als gemeenten, een kader om de belangen van onze inwoners te behartigen in de gesprekken met zorgaanbieders en -verzekeraars. Er is een prachtige gezamenlijke stap gezet voor de beste zorg voor de inwoners in Noordelijk Flevoland.”

Om aandacht te vragen voor deze visie bij inwoners en zorgaanbieders is een film gemaakt. Het visiedocument en de film staan op de gemeentelijke websites noordoostpolder.nl en urk.nl.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen