GGz Centraal kijkt uit naar samenwerking in nieuwe gezondheidscentrum

Als we in 2022 het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord gaan bemensen, is dat een vrij unieke gebeurtenis. Met 11 verschillende zorgaanbieders in één gebouw om de toegang en de kwaliteit van zorg voor bewoners van de Noordoostpolder te verbeteren. Aan het woord Frits Liefferink, directeur bedrijfsvoering van GGz Centraal voor de regio Flevoland.

Wat komt er vanuit GGz Centraal in het centrum?
“Wij leveren een heel ‘gebiedsteam’- dat nu in het Dr. Jansenziekenhuis zit. Dat zijn ongeveer 20 medewerkers. Een team dat bestaat uit o.a. een psychiater, arts-assitenten, GZ-psychologen, basis-psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en ambulant verpleegkundigen die ook mensen thuis kunnen behandelen en begeleiden.”

Wat zie jij als voordelen van de ontwikkelingen?
“Het is voor ons vooral fijn dat we als ggz-instelling meteen vanaf het begin erbij betrokken zijn. Ik vind al heel lang dat de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de somatische zorg moet aansluiten. En dan m.n. tegen de huisartsen, ziekenhuizen en natuurlijk ook andere eerstelijnspartners. Dat zijn onze grootste verwijzers. Primair zijn wij specialistische ggz, wat maakt dat een relatie met de somatische gezondheidszorg van groot belang is.

Het is overigens net zo belangrijk om vanuit de ggz ook een goede relatie te hebben met het sociaal domein. Naast het centrum is er in Emmeloord ook een gezondheidsplein gepland. En ik hoop dat zich daar partners uit het sociale domein met wie wij samenwerken vestigen. Dan slaan we twee vliegen in één klap en kunnen we de zorg echt afstemmen op de behoeften van de mensen uit de NOP/Urk.”

Hoe zie je de samenwerking voor je?
“In eerste instantie zal het een gewone verwijsrelatie zijn. We hebben nl. ook te maken met de officiële regelgeving. De huisarts is in principe in het gezondheidscentrum de belangrijkste verwijspartner voor ons. Als wij een meer persoonlijke relatie met de huisartsen in het centrum hebben, maakt dat het overleg veel gemakkelijker. Omdat je bij elkaar in de buurt zit, ben je ook gemakkelijker te consulteren of te benaderen. Je schiet elkaar wat eerder aan als je elkaar kent. Je stelt sneller de vraag ‘wil je even meedenken over deze patiënt’. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe land. En uit de revalidatiezorg komen ook regelmatig ggz vragen. Onze consultatie richting hen kan dan ook veel dichterbij vorm krijgen.”

Waar hoop je op in het nieuwe gezondheidscentrum?
“Ik heb er alle vertrouwen in dat wij elkaar op hoofdlijnen zeker vinden. En dat de samenwerking ook echt wel van de grond komt. Maar met zo’n centrum schep je ook verwachtingen die je soms niet waar kunt maken. Er is bv. best wel schaarste in Emmeloord op het gebied van ggz. Dat kan echt nog wel verbeterd worden. Zo hopen wij er eerlijk gezegd op dat de POH-functie bij de huisarts uitgebreid kan worden en basis ggz aangeboden gaat worden in de NOP. Dat zou al heel wat schelen. Op dit moment zijn er nog te weinig POH’s bij de huisartsen door schaarste. Maar als dat zou uitbreiden helpt dat niet alleen de huisartsen, maar ook ons. Dan kunnen we behandeling ook sneller op- en afschalen.”

Wat is het aanbod van GGz Centraal in het nieuwe gezondheidscentrum?
“Wij bieden daar straks wat we nu ook bieden. Diagnostiek en behandeling van mensen met psychiatrische problemen. Alleen nóg meer in samenwerking met elkaar. En hebben wij niet de expertise in Emmeloord voorhanden? Dan kunnen wij gemakkelijk opschalen naar één van onze specialistische teams elders in de regio. Daarnaast hebben we binnen GGz Centraal natuurlijk ook een volwaardige crisisdienst die altijd kan uitrukken als iemand in een psychische crisis is.”

Waarom wilde je graag meedoen?
“Ik zie het vooral als een kans om de samenwerking in het netwerk te versterken én de ggz een gezicht te geven in de NOP. En gelukkig zien onze samenwerkingspartners dat ook zo. Het is ook niet voor niets dat alle bestuurders in Flevoland – verenigd in de zorgtafel Flevoland – vijf speerpunten hebben benoemd voor de komende jaren waar we met elkaar aan willen werken:

  • de gezonde inwoner
  • de acute zorgketen
  • de chronische zorg
  • zorg en ondersteuning voor ouderen
  • psychische kwetsbaarheid

En vooral met het feit dat psychische kwetsbaarheid hoog op de agenda staat in Flevoland ben ik erg blij. Het is een mooie uitdaging voor alle deelnemers in het centrum om met zijn allen hier goed vorm aan te geven. En daar heb ik alle vertrouwen in.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen