Huisartsen steeds vaker netwerkpartner in de zorg

Lianne Mulder is huisarts bij Huisartsenpraktijk Marknesse (Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg) en is gevraagd door de Coöperatie Huisartsen Flevoland zitting te nemen in de Regie stuurgroep Gezondheidscentrum Emmeloord. “Huisartsen zijn steeds vaker partner in een groter regionaal netwerk. Dat vinden we zeer waardevol. Samen met anderen willen we ook goede huisartsenzorg borgen in de regio.”

Lianne houdt zich onder meer bezig met het op de kaart zetten van huisartsenzorg en ouderenzorg in de regio: “We worden wel gevonden maar we zijn niet altijd even zichtbaar als netwerkpartner. Naast datgene wat huisartsen nu doen, willen we breder in gesprek over wat huisartsen in de toekomst kunnen betekenen. Bijvoorbeeld in de afstemming en ondersteuning bij ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie in samenwerking met de wijkverpleging.”

Vraagbaak
Mensen worden steeds ouder en de wens is vaak zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Over het algemeen weten huisartsen goed wat speelt in de zorg. “Het is echter niet altijd duidelijk welke mogelijkheden er dichtbij voorhanden zijn. Ook andersom weten aanbieders van zorg en/of welzijnsdiensten niet altijd op welke wijze zij huisartsen kunnen benaderen of betrekken in de zorg- of dienstverlening. Het zou mooi zijn als het gezondheidscentrum straks ook een soort van vraagbaak kan zijn voor professionals en voor inwoners.”

Innovatief
Huisartsenpraktijken moeten eveneens met hun tijd mee veranderen en samenwerken om de huisartsenzorg anders en toekomstbestendiger te kunnen organiseren. Een samenwerking met een regionaal expertisecentrum, waar de meeste zorgdisciplines in samenkomen, kan ook de huisartsenzorg naar een hoger niveau brengen. Lianne: “De nieuwe huisartsenpost moet een mooie post worden, waar het prettig werken is en waar je ook eenvoudig zaken met elkaar kunt afstemmen.” Voor jonge, startende artsen zijn dit soort centra zeer interessant. Een professioneel, innovatief centrum met aandacht voor de inzet van diverse vormen van technologie trekt aan. “Niet iedereen wil meer een eigen praktijk starten met alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Samen kunnen we digitale innovatie ook toegankelijk maken voor de huisartsenzorg en startende artsen aantrekken zonder dat zij een eigen praktijk hoeven te runnen.”

Spannend
We zijn nu al bijna een jaar onderweg. Hoe kijk je terug? “Vanaf het begin is er goede energie en welwillendheid om samen iets moois voor de inwoners van Noordoostpolder en Urk neer te zetten. De gezamenlijke visie is toekomstbestendig. De partners wordt gevraagd buiten de eigen kaders, overstijgend en aanvullend op elkaar te denken en plannen uit te werken. Dat is spannend, maar de wil is er zeker en nu moeten we kijken hoe we dit samen ook mogelijk gaan maken. Dan gaat het over zorg en ook over het bieden van werkgelegenheid.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen