Inwoners praten mee over toegankelijkheid gebouw

Vorige maand vond een interactieve sessie plaats, waarin onder meer aan inwoners uit Urk en Noordoostpolder werd gevraagd om als ervaringsdeskundigen hun ideeën en tips te geven als het gaat om toegankelijkheid van het te bouwen gezondheidscentrum. Na een inleiding van projectleider Mike Dorst van Dorst & Partners, gaven Cees de Bruin en Remco Stel van Cees de Bruin Architecten uit Zwolle een toelichting op het ontwerp van het gebouw, waarna men in gesprek ging.

Vanuit de klankbordgroep, een groep met vertegenwoordiging van de verschillende cliëntenraden van de samenwerkingspartners, waren eveneens 4 deelnemers aanwezig. Een scala aan aandachtspunten kwam aan bod. Bijvoorbeeld het nut van het gebruiken van bepaalde kleuren en pictogrammen, aandacht voor goede interne en externe bewegwijzering, tips over de vloer- en wandafwerking, liften met een spraakfunctie, de inrichting van toiletten, meubilair waar mensen zich aan omhoog kunnen trekken, looplijnen, de zwaarte van deuren, etc.

Naast de inrichting van gebouw kwam ook de toegankelijkheid van het terrein ter sprake. Onder meer aandacht voor veilige in- en afritten aan de Urkerweg, het gebruik van zebrapaden en de plek waar bushaltes zijn gesitueerd ten opzichte van de nieuwe locatie aan de Urkerweg.

De inwoners werden tot slot nog toegesproken door een medewerker van de gemeente Urk. Zij ontvingen als dank voor hun bijdrage een leuke attentie. Het was een waardevolle bijeenkomst voor alle aanwezigen. Er is afgesproken dat er een vervolgbijeenkomst komt nog vóór het Definitief Ontwerp wordt gepresenteerd.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen