Inwoners staan centraal bij ontwikkeling gezondheidscentrum

“Het Gezondheidscentrum Emmeloord i.o. is een prachtige kans voor de Noordoostpolder en Urk om een goede basisvoorziening neer te zetten van zorg en welzijn, op een centrale plek.” Aan het woord is Atsje Hoekstra, zij is lid van de klankbordgroep van het gezondheidscentrum. “Wij luisteren naar de plannen en geven terug wat er speelt in de samenleving. Waar behoefte aan is.”

De klankbordgroep is één van de belangrijkste onderdelen binnen het project om gezamenlijk het gewenste gezondheidscentrum te realiseren. Met de inbreng van de leden worden de wensen en behoeften van de toekomstige gebruikers goed meegenomen bij de realisatie van het bijzondere project.

Cliëntvertegenwoordiging
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle 12 organisaties die in het nieuwe Gezondheidscentrum komen. Mevrouw Hoekstra is binnen de klankbordgroep actief namens zowel de Participatieraad Noordoostpolder als de Clientraad Antonius Zorggroep. “We komen gemiddeld eens per twee maanden samen om de ontwikkelingen en de voortgang te bespreken met de projectleiders. Deze maand staat bijvoorbeeld een eerste uitwerking van een schetsontwerp op de agenda.

Zorgvisie
De klankbordgroep toetst of de schets ook goed aansluit op de gezamenlijk ontwikkelde zorgvisie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland. “Deze gemeenschappelijke visie dient als uitgangspunt voor de realisatie van dit gezondheidscentrum. Hierin staat nadrukkelijk het perspectief van de inwoners centraal. In de gezondheidszorg moet het juist gaan om de cliënt en niet alleen om zijn of haar kwaal. De cliënt houdt regie op de eigen zorg en welzijn en heeft daarmee uiteraard de belangrijkste stem als het gaat om het nemen van beslissingen.”

Samenwerking
De samenwerking tussen de deelnemende zorgpartijen vanuit het centrum is een belangrijk onderdeel van de genoemde zorgvisie. Een voorbeeld is dat behandeling en zorg die voorheen alleen in het ziekenhuis gegeven werd, ook steeds vaker thuis geleverd kan worden. Atsje gaat verder: “Dat is voor veel mensen wel zo prettig. We horen dit ook terug uit onze achterban. Als je ziek bent en misschien minder mobiel, dan is het een uitkomst dat je in je eigen vertrouwde omgeving bepaalde intensieve behandelingen kan krijgen. Hier wordt dus zo veel mogelijk op ingezet. Innovatie en inzet van nieuwe (zorg)technologie zijn hiervoor een basis. Het belangrijkste is dat goede basiszorg op acceptabele afstand en te allen tijde beschikbaar is voor de inwoners van deze regio. Daar letten wij onder andere op bij de invulling van het gezondheidscentrum.”

De klankbordgroep moedigt de partijen aan om over eigen grenzen heen te kijken en daarbij het eigen belang buiten beschouwing te laten. “Het gezamenlijke doel is het op peil houden van het niveau van gezondheid- en welzijnsondersteuning van de inwoners hier in onze regio”, besluit Hoekstra.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen