Kwaliteit van zorg verbeteren door ICT

Één digitale werkomgeving waarbinnen zorgaanbieders met elkaar kunnen samenwerken, zonder beperkingen. Het lijkt voor veel partijen in het zorgwerkveld een utopie, maar voor het nieuw te realiseren gezondheidscentrum in Emmeloord is het een concreet doel. “Wij willen een gemeenschappelijke infrastructuur realiseren voor alle deelnemende zorgpartijen. Van bekabeling tot internetbeveiliging en van telefonie tot werkplekbeheer,” aldus Cliff Bos, lid van de werkgroep ICT.

Multidisciplinaire samenwerking wordt een stuk eenvoudiger als er één digitale werkomgeving is. Zodat professionals relevante informatie kunnen achterhalen en zorgpaden van patiënten kunnen volgen. Een uitdaging, zo weten Bos en zijn collega’s uit de werkgroep; Ronald van de Meer (GGD Flevoland) en Hermen Bekkers (Zorggroep Oude en Nieuwe Land). “We willen zorgverleners efficiënt en digitaal met elkaar samen laten werken. Dit wordt gemakkelijker door te kiezen voor een gestandaardiseerde vorm van data-uitwisseling, waarbij het uiteraard een speerpunt is om op de juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van patiënten. Ons doel is niet het wiel uitvinden, maar elementen mee te nemen in de ontwikkeling, die landelijk al succesvol zijn toegepast.”

Toegang voor patiënten
Daarnaast wil de ICT-werkgroep patiënten actief uitnodigen om betrokken te zijn en regie te houden over zijn of haar patiëntpad. Patiënten kunnen straks in een eigen digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inloggen, waarop zij relevante informatie kunnen bekijken en delen. “Door vanuit de patiënt te denken en te werken, kunnen we patiënten mee laten denken in gezondheidspreventie. Privacy is van het grootste belang, we willen altijd vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens,” vertelt Bos.

Plan van aanpak
De ICT-werkgroep staat momenteel in de startblokken voor de eerste stappen in deze  ontwikkelingen. Een inventarisatieronde dient meer duidelijkheid te geven aan welke eisen de nieuwe digitale omgeving en infrastructuur nog meer moet voldoen. Daarnaast staat een marktconsultatie op de planning, waarbij leveranciers worden uitgenodigd om aan te geven welke oplossingen  zij hebben voor de ambities van het Gezondheidscentrum. Op basis daarvan wordt een concreet plan van aanpak ontwikkeld.

Inspelen op een toenemende zorgvraag
ICT op zichzelf is niet het doel, maar een middel om meer samenwerking en transparantie binnen de zorg te realiseren. “Het is een manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren en deze ook efficiënter te maken. We willen de zorgvraag en het aanbod nog beter op elkaar afstemmen en slim inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals de vergrijzing. ICT kan helpen om de zorg vraag toch goed te kunnen blijven bedienen. Concreet door het realiseren van minder uitval en juist meer transparantie en interactie. We hopen een impuls te geven aan de werkgelegenheid en met elkaar echt iets nieuws neer te zetten”, aldus de werkgroep.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen