Kwetsbare ouderen

Het Vlie zorgt ervoor dat zorgpaden goed in kaart worden gebracht voor een goede samenwerking. Antonius heeft samen met bureau Panton het complete pad voor kwetsbare ouderen in beeld gebracht. Vanuit dit pad zijn 6 projecten naar voren gekomen, waarmee de zorg in de gehele keten verbeterd kan worden. Deze projecten zijn gebaseerd op interviews en sessies die zijn gehouden met circa 25 stakeholders uit de keten.

Eén van deze projecten is ‘Acute verslechtering bij kwetsbare ouderen’. Huisarts Lianne Mulder heeft dit verder uitgewerkt, samen met de geriatrische revalidatiezorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (de Schakel). Met het idee dat een oudere kortdurend in de Schakel opgenomen kan worden, in plaats van naar het ziekenhuis hoeft te gaan.

Kinderziektes eruit halen

Het doel is om te streven naar optimale kwaliteit van leven, waarin de waarden en belangen van ouderen centraal staan en om onnodig functieverlies te voorkomen. Daarnaast passende zorg te bieden op de juiste plaats. Het liefst dichtbij huis om zo onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen en continuïteit van zorg en steun in de keten te creëren. Dit door verbindingen, transmurale zorg en een goede overdracht bij opname en ontslag. Lianne: “Momenteel zijn er interviews met patiënten in de Schakel. Daarnaast willen we in de komende weken een oudere opnemen op een diagnostiek bed in de Schakel om in de praktijk te ervaren waar we tegenaan lopen. Op deze manier hopen we de ‘kinderziektes’ er al uit te kunnen halen, vóórdat Het Vlie gerealiseerd is.”

 

Voordelen
Een acute ziekenhuisopname verloopt bij kwetsbare ouderen en bij patiënten met cognitieve stoornissen regelmatig moeilijk. Dit komt bijvoorbeeld door het optreden van ziekenhuis gerelateerde complicaties zoals vallen, delier, nieuwe infecties, ondervoeding en functionele en cognitieve achteruitgang. Lianne legt uit: “Elk jaar worden ruim 300.000 kwetsbare ouderen opgenomen via de SEH in het ziekenhuis, terwijl het wellicht niet nodig was geweest. Als we deze opnames voorkomen, besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook 1,4 miljard aan ziekenhuiskosten.” Een voordeel is dat de patiënt in de regio kan blijven en minder belasting ervaart. De huisarts heeft minder regeldruk en er zijn minder kosten mee gemoeid. Ambulances zijn minder onderweg en de observatie- en diagnostiekbedden kunnen een groeipad zijn voor verdere ontwikkelingen in de regio, zoals een samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleging.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen