Medisch Technisch Handelen Team; een verlengstuk van het ziekenhuis

Steeds meer intensieve therapieën, die voorheen alleen in een ziekenhuis mogelijk waren, vinden tegenwoordig ook in de thuissituatie plaats. Ook wel Ziekenhuisverplaatste zorg thuis genoemd. Voor de uitvoering van de meeste medisch-technische handelingen kan een beroep worden gedaan op verpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Ook het MTH-Team maakt straks onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Emmeloord.

Door de inzet van het zogenoemde ‘MTH-team’ kunnen mensen op een verantwoorde manier thuis de medisch-technische zorg krijgen die normaliter alleen in het ziekenhuis mogelijk was. Zo kan de patiënt eerder naar huis na een verblijf in het ziekenhuis of kan zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen. Het MTH-team bestaat uit verpleegkundigen, die naast algemene verpleegkundige zorg, gespecialiseerd zijn in de organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van medisch-technische zorg bij patiënten thuis. Verder verzorgen zij voor collega’s scholingen op het gebied van medisch-technisch handelen. Het team werkt regionaal en is dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar en inzetbaar.

Ervaringen
“Tijdens mijn herstel in het ziekenhuis werd ik getroffen door sepsis (bloedvergiftiging). Daardoor had ik langdurig een infuus met antibiotica nodig. Toen ik stabiel was, mocht ik naar huis”, vertelt meneer Jansen over zijn ervaringen met het MTH-team. “De specialisten van het ziekenhuis hadden al contact opgenomen met het MTH-team van de Zorggroep over mijn verpleging. De specialist plaatste bij mij een easy pump, een soort tennisbal met antibiotica die door een op lichaamswarmte reagerende sensor automatisch leeggepompt wordt. Deze moet eens in de 24 uur vervangen worden, en daar kwam het MTH-team voor. Ook hebben de thuiszorgmedewerkers mij geleerd mijn bloedsuikerwaarde te prikken en insuline te injecteren. Dat was allemaal vanuit het ziekenhuis zo met hen geregeld. Toen ik thuis kwam stond iedereen al op de stoep!”

Verlengstuk
Meneer Jansen is onder de indruk van de secuurheid waarmee de medewerkers van het MTH-team werken. “Alles gaat heel precies en steriel.” Meneer heeft inmiddels een PICC-lijn gekregen, een speciaal infuus in een groot bloedvat. Deze kan langer in het lichaam blijven zitten, maar heeft wel extra goede verzorging nodig. Daar is het MTH-team speciaal in geschoold en zij blijven voortdurend op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. “Deze verpleegkundigen kunnen goed improviseren en denken met je mee,” gaat meneer verder. “Zij hebben dezelfde bevoegdheden als verpleegkundigen in een ziekenhuis en doen hun werk met veel passie. Eigenlijk kun je hen als een verlengstuk van het ziekenhuis beschouwen.”

De MTH-verpleegkundigen zijn zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar en inzetbaar. Het aanmelden van patiënten voor het MTH-Team gaat via de huisarts, specialist of transferverpleegkundige van het ziekenhuis.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen