Mooi project, maar ook een hele puzzel

Joop van der Lei is lid van de werkgroep facilitair en houdt zich in die hoedanigheid bezig met alle facilitaire zaken voor het gezondheidscentrum dat in Emmeloord komt.

Joop van der Lei

Joop vertelt: “Onze opdracht is om facilitaire processen in kaart te brengen en te vertalen in een programma van eisen. Dat is een hele klus, want eigenlijk vallen hier alle diensten onder die ondersteunend zijn aan de partners van het gezondheidscentrum. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaken, beveiliging, logistiek etc. Van al deze diensten moet duidelijk worden wat de wensen en verwachtingen zijn.”

Alles in één gebouw heeft zo zijn voordelen
In het nieuwe zorginitiatief komen veel verschillende organisaties samen onder één dak en dat heeft zo zijn voordelen. “Het levert structureel exploitatievoordelen op” stelt Joop. “Goed samenwerken als het gaat om oppervlakte en techniek leidt ertoe dat er minder vierkante meters nodig zijn en de investering gedeeld kan worden. Straks kan er met minder mensen, meer werk worden verzet! Door de samenwerking kunnen de deelnemende partners besparen in de kosten en worden de lijntjes voor de patiënten korter.”

Lijntjes kort houden
De werkgroep houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die van invloed zijn op de samenwerking tussen de verschillende partijen. Welke faciliteiten moeten centraal worden geregeld en welke juist decentraal? Is onderhoud iets dat we intern gaan regelen en beheren of besteden we het uit? Hoeveel vierkante meter heeft een deelnemer nodig in het gebouw? “Als ik het zou moeten samenvatten: Wij houden ons bezig met het zo kort mogelijk houden van de lijntjes tussen de 12 partners.”

Joop geeft aan waar in deze fase van het project hun aandacht naar toe gaat: “Op dit moment richten we ons op het vertalen van facilitaire diensten naar vierkante meters in het gebouw. Daarna gaan we ons richten op het maken van een samenwerkingsconcept op basis van deze inventarisatie.”

Maar, er zijn ook uitdagingen
“De uitdaging voor ons als facilitaire doelgroep is dat sommige zorgaanbieders niet alle diensten nodig hebben. Het is voor ons dan ook een puzzel om deze scheiding in kaart te brengen en goed te organiseren. Juist daarom houden we rekening met de verschillende eisen van de deelnemers die gaan samenwerken in het gezondheidscentrum en brengen we dit samen in een facilitair plan dat voor iedereen voordelig uitpakt!”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen