Noordelijk Flevoland bundelt krachten

Noordelijk Flevoland is een dunbevolkt gebied met ongeveer 66.000 inwoners. De komende 15 jaar zal het aantal mensen dat ouder is dan 65 jaar verdubbelen, naar maar liefst 24.000. De vraag naar zorg en behandeling wordt groter, zwaarder en complexer. De huisartsenzorg is kwetsbaar en staat onder druk en de reisafstanden voor spoedzorg zijn door het faillissement van de MC Groep toegenomen. Ook neemt het aantal chronisch zieken toe. Voor veel aanbieders van zorg is Noordelijk Flevoland een buitengebied. Zonder maatregelen ontstaat er vrijwel zeker een personeelstekort. Samenwerken is nodig om zorg van goede kwaliteit te houden en te kunnen blijven leveren in de regio.

In het noordelijke deel van Flevoland hebben meerdere zorgpartners hun krachten gebundeld en de wens uitgesproken om gezamenlijk een gezondheidscentrum te bouwen voor alle inwoners van Noordoostpolder en Urk. In en vanuit dit gezondheidscentrum willen zij diverse vormen van zorg en behandeling aan aanbieden. “Het moet geen verzamelgebouw van organisaties worden. De kracht zit juist in het samenwerking tussen die organisaties als een geheel.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen