Partners willen unieke digitale samenwerkingsomgeving voor zorgprofessionals én voor patiënten

“Een grote uitdaging voor de 12 partners in het gebouw is na te denken over hoe digitaal samengewerkt kan worden. Op een slimme en vooral voor de patiënt effectieve manier via één digitale omgeving”, zegt Cliff Bos, projectleider van de werkgroep ICT PO.

Het doel is dat de nieuwe digitale samenwerkingsomgeving volgend is aan de patiëntpaden van patiënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening vanuit het centrum. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. “Te vaak zien we dat zorgprofessionals onvoldoende goed ondersteund worden door de systemen en applicaties die ze moeten gebruiken om hun werk te kunnen doen, laat staan om goed samen te werken binnen en buiten het gebouw. Tegelijkertijd zien we ook dat patiënten geconfronteerd worden met een divers aanbod aan digitale patiënt-omgevingen en -portalen.” Volgens Bos kan dat echt anders.

Efficiënt samenwerken
“We willen zorgprofessionals efficiënt met elkaar laten samenwerken door optimale digitale ondersteuning. Dit wordt gemakkelijker door te kiezen voor een gestandaardiseerde vorm van data-uitwisseling. Hierdoor ontstaan onder meer kortere lijnen tussen professionals die werken in en buiten het centrum. Bovendien bespaart het ook nog eens veel tijd. Dit bevordert de samenwerking en verbetert de kwaliteit van zorg.” Ook patiënten kunnen straks in een eigen digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inloggen, waarop zij relevante informatie kunnen bekijken en delen. “Uiteraard is privacy daarbij van het grootste belang, we willen altijd vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met persoonlijke gezondheidsgegevens,” vertelt Bos.

Marktconsultatie
De huidige digitale mogelijkheden zijn geïnventariseerd en de gezamenlijke ambities op het gebied van digitale samenwerking vanuit één omgeving staat op de agenda om te worden uitgeschreven. Dit is het resultaat van een uitgebreide marktconsultatie. Bos: “We zijn in gesprek gegaan over onze ambities met diverse partijen, dat leverde al veel inspiratie en positieve reacties op. De marktconsultatie is nu afgerond. De volgende stap is met zorgprofessionals een Programma van Eisen opstellen vanuit de diverse patiëntpaden en die aan te vullen met de meer technische eisen. Het is een even complex als uitdagende taak. We doen het samen en we willen allemaal dat de nieuwe digitale samenwerkingsomgeving een succes wordt.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen