RAV - GGD

De Regionale Ambulancevoorziening Flevoland (RAV) is één van de partners van gezondheidscentrum Het Vlie. De RAV vertegenwoordigt de acute zorg binnen het project. Gijs Roest is de directeur van de ambulancedienst. Hij vertelt over de samenwerking en wat dit voor de bewoners gaat betekenen en welke ontwikkelingen hij ziet.

Waarom participeert RAV Flevoland in gezondheidscentrum Het Vlie?
“Het doel van het Vlie is om samen meer en betere zorg te kunnen bieden aan de bewoners in de Noordoostpolder. Daar werken we graag aan mee!”

Kan je iets vertellen over de samenwerking met de andere partners?
“Op dit moment leiden we samen met één van de samenwerkingspartners:  huisartsenorganisatie Medrie, verpleegkundig specialisten op. Die worden, als hun opleiding is afgerond, ingezet voor zowel de huisartsenpost als de ambulancezorg. Dit verstevigt de beschikbaarheid voor acute zorg in de Noordoostpolder. Maar we doen nog meer, samen met Zorggroep Oude Nieuwe Land, het Antoniusziekenhuis, Medrie en de RAV hebben we een project ‘Zorgcoördinatie’. Hierbij kunnen we de thuiszorg inzetten voor acute zorgvragen buiten kantooruren, binnen kantooruren kon dat al. Mensen krijgen daarmee sneller de zorg die zij nodig hebben. Bovendien weten we uit eerdere ervaringen in Almere dat we hiermee regelmatig kunnen voorkomen dat mensen in een ziekenhuis moeten worden opgenomen.”

Dat klinkt als een grote verbetering, heb je ook praktische voorbeelden?
“Naast deze twee projecten zien we dat we elkaar in de dagelijkse praktijk makkelijker vinden. Zoals even helpen met tillen, iemand een infuus geven of thuis een *ECG maken.”

Wat gaan de bewoners van de Noordoostpolder merken van de deelname van de RAV in Het Vlie?
“Onze ambulancezorg moet goed zijn, dat is de basis. We kijken steeds meer vanuit het perspectief van de patiënt. Daarom moet ook de **AED burgerhulp goed zijn geregeld, net als de opvolging van zorg in het ziekenhuis, de huisarts of de Geestelijke Gezondheidszorg. Het doel is de samenwerking tussen deze instellingen zo goed te organiseren dat het voelt als één geoliede machine. Vandaar ook dat we actief in samenwerking participeren en een bijdrage leveren aan goede zorg in de Noordoostpolder.”

Welke ontwikkelingen in de zorg zie je vanuit de RAV?
“Op korte termijn willen we graag in real time gegevens kunnen uitwisselen tussen verschillende zorgaanbieders. Iedereen kan zich voorstellen dat het helpt wanneer een ambulanceverpleegkundige inzage heeft in het medisch dossier van een patiënt die zelf geen vragen kan beantwoorden. Voor de langere termijn hopen we dat meer patiënten met laag-complexere acute zorgvragen in de regio kunnen worden geholpen. Denk dan bijvoorbeeld aan fracturen van de ledematen.”

*ElectroCardioGram (hartfilmpje)
** Automatische Elektronische Defibrillator (reanimatieoproepsysteem voor mensen met een hartstilstand)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen