Regio impuls ronde drie

BELANGRIJKE IMPULS AAN ONTWIKKELING

Het Vlie is een Stichting dat voor nu en in de toekomst werkt aan zorgbehoeften en een positieve gezondheid voor de inwoners van Noordoostpolder en Urk. In dit project wordt concreet ingezet op drie pijlers: het realiseren van patiëntpaden, het versterken van een digitale samenwerkingsomgeving en het uitbreiden van kennisdeling.

Subsidie helpt
Onlangs heeft Het Vlie een subsidie toegekend gekregen van het ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Mede dankzij deze subsidie kunnen de pijlers (versneld) worden gerealiseerd. De subsidie levert een belangrijke impuls aan de realisatie van de samenwerking in de regio tussen burgers, zorg- en welzijnsaanbieders en financierders. Voor Het Vlie betekent dit dat er in 2023 en 2024 geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van het concept.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen