Regionale zorgvisie

Het is de bedoeling dat het Gezondheidscentrum Emmeloord onderdeel gaat uitmaken van een groter gezondheidsplein dat wordt ontwikkeld door B. Braun Care in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder. Dit gezondheidsplein komt op een nog braakliggend stuk grond aan de Urkerweg.

Ook andere zorgaanbieders dan de partners in het gezondheidscentrum, kunnen een plek vinden op dit terrein. Bijvoorbeeld de huidige huurders van het gebouw van voormalig Dokter Jansencentrum. De gemeente is in gesprek met geïnteresseerde huurders. Doordat diverse zorgpartijen actief de onderlinge samenwerking opzoeken en ook fysiek bij elkaar in de buurt gaan werken worden schotten weggehaald tussen verschillende vormen van zorg, zoals ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, revalidatiezorg en zorg thuis.

Regionale zorgvisie
Hoewel gemeenten niet over de zorg zelf gaan, zetten zij zich wel in voor de borging van zo goed mogelijke zorg in de regio. Samen met patiëntenorganisaties en adviesraden hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk een regionale zorgvisie opgesteld. Deze is geschreven vanuit de behoefte van de inwoners. Deze visie geeft de gemeenten een kader om de belangen van de inwoners te behartigen in de gesprekken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Op de foto: Marian Uitdewilligen, wethouder Gemeente Noordoostpolder en Wiljo van Alebeek, ontwikkelaar en bestuurder van B. Braun Care / Elyse.

Om aandacht te vragen voor deze visie bij inwoners en zorgaanbieders is een video gemaakt.
Klik op onderstaande afbeelding of bekijk hem hier. 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen