Revalideren doe je samen

Revalidatie Friesland is één van de deelnemers van het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord. “Onze aanwezigheid moet zorgen voor een goed aangesloten keten van zorg voor patiënten met een vraag op het gebied van revalidatie na een aandoening, ongeval, ziekte of op het gebied van preventie.’’ Aldus Peter Visch, voorzitter Raad van Bestuur Revalidatie Friesland.

Samenwerken
Revalidatie Friesland is een echte netwerkorganisatie. ,,Je wordt bij ons altijd geholpen door een multidisciplinair team met daarin specialisten als een revalidatiearts, ergotherapeut, psycholoog of fysiotherapeut.’’ Door op deze manier te werken zorgt Revalidatie Friesland dat je als patiënt altijd een behandeling krijgt die is afgestemd op jouw wensen en behoeften. ,, Deze manier van werken zorgt, zeker in combinatie met het gezondheidscentrum, voor een soepele overgang naar bijvoorbeeld de eerstelijnsfysiotherapie als dat nodig is.’’

Een zeer deskundig behandelteam dat samen kijkt naar de meest praktische oplossingen: dát is wat Revalidatie Friesland wil toevoegen. In het nieuwe centrum doen zij dat straks op twee manieren: Allereerst bieden wij onze reguliere behandelingen in het gezondheidscentrum. Daarnaast slaan we een nieuwe weg in als expertisecentrum voor inwoners met vragen op het gebied van preventie en herstel.

Technologische ontwikkelingen
Een ander onderwerp dat zich in de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen is de technologie. Revalidatie Friesland maakt nu al gebruik van telerevalidatie, Virtual-Reality toepassingen, beeldzorg en allerlei andere innovaties in de zorg. Dit zal straks een nog grotere rol gaan spelen. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor inwoners met vragen op het gebied van preventie en herstel. Peter Visch legt uit, “Als je dit in een beeld moet vangen, dan fungeren wij als een luchtverkeerstoren. Een luchtverkeerstoren die het vliegverkeer in beeld houdt en op een veilige manier begeleidt: we monitoren onze patiënten en bieden begeleiding aan patiënten die thuis, of vlakbij huis, werken aan herstel of preventie. Denk daarbij aan ondersteuning in de vorm van applicaties, literatuur of meetinstrumenten. Speciaal voor inwoners die zelfstandig bezig willen met zijn met hun eigen herstel of fitheid. In deze vorm zijn zij geen patiënt, maar kunnen ze op onze expertise leunen en zelf werken aan behoud of verbetering van de eigen gezondheid.’’

Kansen benutten
Naast ontwikkelingen op het gebied van technologie kijkt Revalidatie Friesland ook naar andere mogelijkheden buiten de zorg. “Als je werkt vanuit de vraag van een patiënt zorg je niet alleen voor een samenwerking met andere zorgaanbieders in het centrum, maar ook met andere partijen. Zoals een sportschool, manege of dansschool.  In Friesland draait nu een project waarbij patiënten met de ziekte van Parkinson samen dansen in plaats van fysiotherapie volgen. Het lijkt er op dat hiermee zelfs betere resultaten worden behaald. Dit soort initiatieven willen we ook graag in deze regio opzetten en verder onderzoeken. Daarom kijkt Revalidatie Friesland vanuit haar nieuwe rol in het gezondheidscentrum kritisch naar wat praktisch mogelijk is. In het centrum wat écht moet, thuis of in de buurt wat zo veel mogelijk kan. De Noordoospolder is een dunbevolkte regio, daarom is het goed dat we in dit samenwerkingsverband de handen ineen hebben geslagen met andere zorginstanties. Zo werken we samen aan revalidatie en herstel,’’ besluit Visch.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen