Samenwerking en participatie staan centraal

Als regie stuurgroep van het nieuw te realiseren intiatief in Emmeloord zijn we blij dat het schetsontwerp nagenoeg af is. In deze schets zien we de unieke anderhalvelijn samenwerking terug. De patiëntpaden, de samenwerkende zorgverleners en de routes voor cliënten in het centrum zijn leidend in het ontwerp. Deze maand verwachten we het ontwerp met betrokkenen te delen.

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Als partijen zijn we de afgelopen jaren opgeschoven van  concurrentie naar samenwerking, van huur en verhuur naar participatie. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor onze plannen. Ook met de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk werken we op een prettige manier samen. Een gedeeld belang voor goede zorg voor de inwoners van de regio is steeds het vertrekpunt bij het contact met elkaar.

Stichting
Om die goede samenwerking tussen de 12 zorgpartners in het nieuwe centrum ook op langere termijn te borgen, hebben we onlangs een stichting in het leven geroepen. Hierin zijn nu ook samenwerkingsafspraken vastgelegd. Denk aan afspraken over bijvoorbeeld hoe nieuwe partijen kunnen toetreden of hoe we verder kunnen innoveren. Ook zijn goede stappen gezet richting het College Sanering Zorginstellingen, over de aanbesteding van het gehele concept.

Nieuw concept
We zijn heel tevreden over de manier waarop alle 12 zorgpartners samenwerken en tot een gezamenlijk programma van eisen voor de ontwikkeling zijn gekomen. Dit was, met onze uitgangspunten en wensen, het vertrekpunt voor de architect. Het concept, samenwerking in de zorg voor cliënten, was nieuw.  Er gingen daarom verschillende ontwerpen de prullenbak in, net zolang tot er een ontwerp lag dat dit nieuwe concept ondersteunde.

Uitdaging
We verwachten binnenkort de samenwerking in de praktijk uit te kunnen werken: vanuit patiëntpaden en vanuit m2, maar ook over samenwerking op het gebied van e-health. Tegelijkertijd werken we aan afspraken over de organisatie, ICT en facilitaire zaken en de inzet van personeel. Bij al deze stappen is het steeds weer een uitdaging om onze wensen en uitgangspunten niet te laten inperken door de financiële afspraken of door de wet- en regelgeving. Kortom, een mooie klus, waarvoor de contouren van de bouw nu zijn geschetst.

Vervolg
Concrete vervolgstappen die we nog moeten zetten zijn de uitwerking van het ontwerp in een voorlopig en daarna een definitief ontwerp, de openbare aanbesteding en daarna de realisatie van het geheel. Grote stappen, waarbij we koersen op ingebruikname van het gezondheidscentrum in 2023.

Marcel Kuin
Voorzitter Regiegroep Gezondheidscentrum Emmeloord
Voorzitter Raad van Bestuur Antonius Zorggroep

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen