Slagvaardig samenwerken door passende structuur

Gerrit Renes is lid van de werkgroep Governance en houdt zich in die hoedanigheid bezig met het stelsel van regels met betrekking tot goed bestuur, toezicht en verantwoording voor het gezondheidscentrum dat in Emmeloord komt.

Gerrit vertelt: “Onze opdracht is om duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop er binnen het Gezondheidscentrum wordt samengewerkt. Met name als de besluitvorming meerdere organisaties raakt. Dit is een ingewikkeld proces omdat elke deelnemende organisatie een eigen besluitvormingsproces kent. Om toch slagvaardig te kunnen samenwerken binnen het gezondheidscentrum wordt er een structuur uitgedacht waardoor het belang van het geheel in balans is met het belang van een afzonderlijk partij.

Onderlinge verhoudingen
De werkgroep houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die van invloed zijn op de samenwerking tussen de verschillende partijen. Naast het feit wie nu welke besluiten neemt in het centrum over de financiële stromen en onderlinge verrekening. Het eerste heeft met name juridische aspecten, het tweede is meer praktisch van aard.

Alles in één gebouw heeft zo zijn voordelen
De visie is dat de patiënt met al zijn zorgvragen terecht kan in het gezondheidscentrum. Het moet beter worden dan een bedrijfsverzamelgebouw waar zorginstellingen naast elkaar hun eigen ding doen. Door de schotten in de organisaties (en de financiering daarvan) is het een uitdaging om het proces zo te leiden dat vanuit patiënt perspectief men niet het gevoel heeft van de ene zorgorganisatie doorverwezen te worden naar de andere. Daarbij is het in het kader van financiële stromen en wet- en regelgeving een uitdaging omdat dit per zorginstelling afzonderlijk ingeregeld moet worden.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen