Specialistische apotheek in nieuw gezondheidscentrum

Specialistische medicatie direct kunnen leveren, dat is de reden waarom Spoedapotheek Emmeloord in het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord transformeert naar een Apotheek Service Punt (ASP). Door een breder assortiment en opening overdag zal medicatie van de specialist, die nu vrijwel altijd besteld moet worden, direct verkrijgbaar zijn. Deze uitbreiding van de dienstverlening maakt het mogelijk om een deel van de ziekenhuiszorg over te nemen. “En dat is fijn voor het ziekenhuis én de patiënten’’, aldus apotheker Dennis van de Vegte.

Spoedapotheek Emmeloord is deelnemer in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord. Vanuit Antonius Zorggroep werd de wens uitgesproken om naast de spoeddiensten als apotheek, ook een Apotheek Service Punt te realiseren. Van de Vegte: “In dit servicepunt kunnen we zorg aanbieden die onder het ziekenhuis valt. We willen met ons Apotheek Service Punt een brug vormen tussen het ziekenhuis en de apothekers in de regio.”

Uitbreiding
In de huidige situatie is het Apotheek Service Punt in Sneek verantwoordelijk en aanspreekpunt voor bepaalde specialistische medicatie. “Denk hierbij aan middelen tegen reuma, bepaalde eczeemsoorten, maar ook IVF-medicatie. Daarvoor kunnen patiënten straks gewoon in de polder terecht”, aldus apotheker Van de Vegte. “Dat is natuurlijk een stap voorwaarts qua gemak. Als iemand bijvoorbeeld na een bezoek aan de reumatoloog in het gezondheidscentrum medicijnen dient te krijgen, die onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen, dan kan hij of zij gewoon terecht bij het Apotheek Service Punt. Onze apothekersassistenten kunnen de uitleg verschaffen en de patiënt kan zijn of haar medicatie meteen meenemen. Ideaal!’’ Maar ook een patiënt met een ernstige ooginfectie kan direct de juiste oogdruppels meekrijgen. De eigen apotheek kan die vrijwel nooit op voorraad hebben omdat het weinig voorkomt. Het Apotheek Service Punt zal dit soort middelen wel op voorraad hebben. Niet alleen het gemak vergroot, maar ook de kwaliteit van zorg.

Het Apotheek Service Punt vervangt de gangbare apotheek niet, omdat het servicepunt geen ‘gewone’ medicatie verstrekt, maar puur gericht is op specialistische medicijnen. Op dit moment kunnen patiënten ook bepaalde specialistische medicatie ophalen in de normale apotheek, maar dan verloopt de afstemming met het ziekenhuis, inzake bijvoorbeeld leveringen, niet altijd even soepel en gaat er tijd overheen i.v.m. het transport uit Sneek. Het Apotheek Service Punt in Sneek is namelijk aanspreekpunt en de normale apotheek moet vaak de patiënt terug verwijzen naar hen. Straks kan het Apotheek Service Punt in Emmeloord zelf de leveringen gaan regelen. Voor Van de Vegte een echte meerwaarde: “We kunnen zo veel meer service verlenen aan patiënten. Daarnaast leveren we alle avonden en in het weekend gewoon de diensten van de spoedapotheek.”

Alles onder één dak
Het Apotheek Service Punt ziet veel voordelen in nieuwbouw in Emmeloord, vooral vanwege het ‘alle diensten onder één dak’ voordeel. “De patiënt zit er niet op te wachten om eerst weer op pad te moeten voor een recept. Onze richtlijn is dat je nu met één deur verder je medicatie kunt ophalen. Voor ons als Apotheek Service Punt geldt hetzelfde; je wilt dicht bij de poliklinieken zitten waar je medicatie aan levert. De spoedpost, huisartsenpost en het Medisch Technisch Handelen-team van ZONL komen in het centrum op dezelfde plek samen. Alle partijen in de spoedzorg zitten daardoor dicht bij elkaar en dat levert echt voordelen op voor de inwoners van Noordelijk Flevoland.”

“Onze grootste ambitie is het opzetten van het Apotheek Service Punt, omdat dit nu helemaal nog niet bestaat in de Noordoostpolder. Dit doen we samen met de apothekers in Emmeloord en Urk, ziekenhuisapothekers en apotheekhoudende huisartsen in deze regio. Op dit moment oriënteren we ons op de beste aanpak. We willen de specialistische zorg goed neerzetten en kunnen regelen vanuit de nieuwe apotheek. Een mooie uitdaging waar we veel zin in hebben”, besluit Van de Vegte.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen