Spoedplein Gezondheidscentrum Emmeloord krijgt vorm

Om de spoedzorg in het gezondheidscentrum gezamenlijk vorm te geven, heeft de werkgroep spoedzorg de afgelopen maanden een verkenning gedaan. De werkgroep bestaat uit de organisaties Medrie (huisartsenpost), de spoedpost van het Antonius Ziekenhuis, Zorggroep Oude Nieuwe Land, (voor medisch technisch handelen en de avond- nacht en weekendzorg en de wijkteams), de (spoed) apotheek en de GGD.

Onlangs heeft de werkgroep een idee gepresenteerd voor de opzet van het spoedplein in het gezondheidscentrum. Het idee is om te gaan werken met een gezamenlijke backoffice, waaromheen de individuele partijen worden gesitueerd, zie de schematische weergave hieronder. Op deze manier wordt de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende partijen gefaciliteerd en wordt er ook een veilige werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd. Voor een optimale samenwerking met de GGD, is het van belang dat de GGD geschakeld wordt aan deze opzet. Ook is het de wens dat het spoedplein op korte loopafstand ligt van de gipskamer, de radiologie (voor een röntgenfoto) en de polikliniek.

Ook voor de patiënt biedt een dergelijke opbouw meerwaarde. De spoedpatiënt hoeft zich maar bij één loket te melden, waarna de patiënt wordt getrieerd en de juiste behandeling krijgt. De  patiënt wordt op deze manier niet belast met de werkprocessen die zich achter de schermen plaatsvinden.

De verdere vormgeving van de samenwerking tussen de ketenpartners zal de komende maanden worden voortgezet door de kwartiermaker, die binnenkort hiermee zal starten.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen