Uniforme en toekomstbestendige ICT-infrastructuur is noodzakelijk

Rinse Posthuma

Rinse Posthuma, ICT manager bij Antonius Zorggroep heeft veel ervaring met ICT-vraagstukken en is voorzitter van de werkgroep ICT Infrastructuur. “We hebben als werkgroep de opdracht om te zorgen voor een uniforme en toekomstbestendige ICT-basisinfrastructuur voor de gebruikers en bewoners van het gebouw.”

Posthuma vertelt: “Samenwerken is samen delen en ook samen besparen. We willen voorkomen dat we allemaal onze eigen ICT meenemen naar het gebouw. We kunnen bijvoorbeeld printers en kopieerapparaten centraal plaatsen met persoonlijke inlogcodes, maar ook het WiFi-netwerk kunnen we op een veilige manier met elkaar delen zonder dat we afzonderlijk per organisatie een eigen WiFi-infrastructuur gaan aanleggen. “Ook gezamenlijke inkoop van printers, pc’s en ander apparatuur en centraal beheer van alles wat gedeeld wordt in het gebouw, maakt dat we efficiënt om gaan met tijd en geld.”

Veel aandachtspunten
Er zijn veel aandachtspunten die in de werkgroep worden besproken en onderzocht. Van  de toegang en beveiliging van verschillende ruimten, een systeem voor brandmelding en ontruiming, de inzet van zorgtechnologie/Domotica, het gebruik van aanmeld- of informatiezuilen tot aan de aansluiting van medisch apparatuur in het gebouw en de consequenties die hierbij horen. “Bijvoorbeeld hoe we de toegang van ruimten moeten regelen en beveiligen is belangrijk. Een flexplek heeft andere eisen dan de medicatieruimte van de apotheek of het archief van de spoedpost.”

De werkgroep ICT heeft wat de ICT-infrastructuur betreft even stil gestaan. “Nu het Voorlopig ontwerp van het gebouw is vastgesteld, kunnen wij ook weer verder. We weten immers nu wie waar in het gebouw zit en welke ruimten gedeeld en gevuld moeten worden met apparatuur, kabels en aansluitingen. In het Definitief ontwerp wordt straks alles in detail opgenomen”, zegt Posthuma enthousiast.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen