Urk zoekt vooral verbindingen

“Een heftige en intensieve tijd” geeft wethouder Freek Brouwer aan wanneer hij terug denkt aan de tijd rond het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad. Mede door de unieke bevolkingspiramide en excentrische ligging van Urk roerde de gemeente zich stevig op de diverse onderwerpen. “Maar minstens zo interessant is de tijd van opbouw en nieuwe ontwikkelingen nu, zoals bijvoorbeeld het gezondheidscentrum voor Noordoostpolder en Urk.”

‘Het positieve van de moeilijke periode na het wegvallen van het ziekenhuis is dat ketenpartners zich aan elkaar gingen verbinden. Samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden”  aldus de wethouder. “En daar plukken we als regio steeds vaker de vruchten van.” Hij wijst daarbij op de ontwikkelingen van het gezondheidscentrum. “Uniek, bijzonder en met een duidelijke meerwaarde voor de regio, waarbij nieuwe verbindingen gevonden worden.” Zo stemt het de wethouder ook tot tevredenheid dat er afspraken zijn gemaakt over de inzet van de huisartsenpost, maar ook over de spreekuren op Urk van artsen van Antonius Ziekenhuis.

Verbindingen zoeken
Verbindingen maken en door de bomen het bos blijven zien is een belangrijke insteek voor de gemeente. Iets waar de wethouder in bestuurlijke overleggen ook steeds op hamert. “We staan met elkaar voor grote uitdagingen.” Hij benoemt daarbij de verbinding met het Sociaal Domein, de opgestelde regiovisie voor Noordelijk Flevoland, de gesprekken met zorgverzekeraar en het onlangs op de Zorgtafel gepresenteerde regioperspectief. Aandacht voor preventie, gezonde leefstijl, woon-/zorg en e-health zijn daarbij volgens hem belangrijke prioriteiten.

De gemeente is blij dat de Adviesraad Sociaal Domein Urk betrokken is bij de klankbordgroep van het gezondheidsplein. Toch ziet ze graag dat ook anderen die betrokkenheid tonen. “Samen de schouders eronder zetten zodat er iets moois ontstaat voor de regio. Ook als gemeente willen we nog meer onze betrokkenheid tonen.”

Integraliteit domeinen belangrijk
Hoewel het steeds moeilijker wordt, lukt het de gemeente Urk om het Sociaal Domein budgettair onder controle te houden. Volgens hem ligt het succes van de beheersing vooral in de ontschotting van de budgetten, het lef om dingen anders te doen, een stevig voorveld en de integraliteit in het beleid. En juist dat laatste is volgens hem belangrijk om verbindingen te leggen en transformatie op gang te brengen. “Uiteindelijk draait het om het leveren van de juiste zorg, waarbij de vraag steeds in een bredere context bezien moet worden.”

Nieuwe insteek van beleid
Een belangrijk instrument in het beleid op Urk is het IJslands Preventiemodel. Onder de naam Durf! draait Urk samen met vijf andere gemeenten in Nederland een pilot. Ze worden daarin ondersteund door het Trimbos-instituut en Nederlands Jeugd Instituut. “We hebben daarbij de ouderbetrokkenheid, zinvolle vrijetijdsbesteding en handhaving als prioriteit benoemd”, vertelt de wethouder. En met de introductie van het resultaatgericht werken in het Sociaal Domein hoopt de gemeente Urk nog meer zicht te krijgen op de zorgvraag. “Al met al enorme uitdagingen die we alleen samen vorm kunnen geven.”

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen