We komen bij u thuis deze zomer

Half april ben ik begonnen als kwartiermaker voor het Gezondheidscentrum Emmeloord, en om mijn ervaringen te delen wil ik dit graag doen met een blog in de nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Een blog is eigenlijk een publiekelijk dagboek. Een mogelijkheid om je gedachten en ervaringen aan het papier toe te vertrouwen en deze te delen met de lezer.

Toen ik in april startte, kende ik vanzelfsprekend de opdracht, maar pas in juli ontmoette ik een groot aantal mensen die samen het initiatief hebben genomen en zich inzetten voor de realisatie van het Gezondheidscentrum. Ook de plek waar het Gezondheidscentrum komt bezocht ik pas voor het eerst rond diezelfde tijd. Ingegeven door de coronamaatregelen was het niet anders, maar wat is het toch fijn als je de mensen wel persoonlijk kunt ontmoeten en de plek wel persoonlijk kunt bezoeken.

Zeker daar waar het een initiatief betreft, dat zowel met haar gebouw als met haar dienstverlening iets is wat zich niet of nauwelijks laat vergelijken met een bestaand initiatief in Nederland. Wat wij gaan doen met en voor de inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk is anders dan en aanvullend op de zorg die iedereen gewend is. Immers, in het Gezondheidscentrum gaan 11 zorgpartijen samenwerken en “samenwonen”. Dit alles vanuit de gedachte om in gezamenlijkheid, vanuit de vraag van de inwoner en zoveel mogelijk thuis bij de inwoner zorg te bieden. En daar gaan we de komende periode hard mee aan de slag. Maar met de uitvoering van die unieke samenwerking hoeven we natuurlijk niet te wachten tot het Gezondheidscentrum er in 2023 staat. We komen tenslotte zo veel als mogelijk bij u thuis… we hopen komende zomer al!

Wilma Koch

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen