Wilma Koch aangetrokken als kwartiermaker Gezondheidscentrum Emmeloord i.o.

Vanaf half april is Wilma Koch gestart als kwartiermaker voor Gezondheidscentrum Emmeloord i.o. Op dit moment maakt zij kennis met de diverse betrokkenen en belangstellenden van het Gezondheidscentrum en stellen we haar ook graag in deze nieuwsbrief aan u voor.

Met haar verpleegkundige achtergrond en met haar doctoraal ASW in de richting van ‘Organisatie en beleid in de gezondheidszorg’, is Wilma in de eerste 20 jaar van haar carrière verantwoordelijk geweest voor verschillende zorgorganisatie(s en -onderdelen). “Wat mij daarin steeds trof en wat mij nog steeds inspireert, zijn de vraagstukken waar de gezondheidszorg zich voor geplaatst ziet. Vraagstukken die aan de ene kant heel dicht bij ons allen liggen, bijvoorbeeld op het moment dat jezelf of een dierbare ziek wordt. Anderzijds gaat het over zaken die de grote maatschappelijke, organisatorische en financiële vragen raken”, zegt Koch. “Juist die combinatie is voor mij steeds opnieuw een inspiratiebron in alles wat ik doe.”

“Samenwerkingsverband is vernieuwend, grensverleggend en een verrijking voor de regio”

Verrijking voor de regio
Na die eerste jaren, heeft Wilma de keuze gemaakt om haar kennis, ervaring en visie in te zetten in (advies)opdrachten. Opdrachten die ze ‘met de distantie van een externe en betrokkenheid van een interne adviseur/directeur heeft verricht’, aldus de ervaren kwartiermaker. De rol van kwartiermaker past Wilma namelijk goed. Zo was zij eerder als kwartiermaker en directeur van het Health Innovation Park en directeur van HC@home, erg geïnteresseerd in regionale samenwerkingsprojecten, die tot doel hebben om de zorg in de omgeving van en met de patiënt mogelijk te maken. “Mijn enthousiasme daarvoor komt voort uit het feit dat hierin een aantal zaken samenkomen die voor mij een baan/opdracht leuk en interessant maken”, vult Koch aan. “Zoals het initiëren van nieuwe initiatieven, het samenbrengen van (soms tegengestelde) belangen met een gezamenlijk doel voor ogen, het (actief) betrekken van verschillende partijen en het vormgeven van nieuwe en gezamenlijke vormen van zorg.”

Wilma staat door haar vele jaren ervaring en bewezen opdrachten in de gezondheidszorg te boek als een inspirerende en creatieve veranderaar, die onverwachte verbindingen mogelijk maakt. Daarnaast is zij in staat koers en focus in de verandering tot stand te brengen en mensen te enthousiasmeren en verbinden. “Ik vind het een eer om de rol van kwartiermaker voor de realisatie van het Gezondheidscentrum Emmeloord i.o. te mogen vervullen en ik ga er van uit dat de partners in het Gezondheidscentrum Emmeloord en alle aanpalende initiatieven, een samenwerkingsverband en gebouw zullen realiseren dat vernieuwend, grensverleggend en een verrijking voor de regio is.”

Foto bijschrift: Wilma Koch aangetrokken als kwartiermaker voor Gezondheidscentrum Emmeloord i.o.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen